Individuel undersøgelse

Kommer man lige fra hospitalet med en journaludskrift, så vil det være spild af tid og penge, at lave det hele en gang til. Her har vi mulighed for at lave en supplerende undersøgelse, der eventuelt kan give yderligere information med udvidet undersøgelsesprogram. Tidsforbruget er i dette individuelt, så vi aftaler en pris inden vi går i gang.