Syre/base test

 
SYRE/BASE BALANCEN
(MAS - Metabolisk Acidose Syndrom)
 
Cellen er den grundlæggende enhed i alt levende. Her foregår et utal af kemiske processer, der er afgørende for at opretholde livet. I løbet af en organismes 75-årige liv varierer omgivelserne ustandseligt. Vi udsættes fx for skiftende temperaturer, skadelig bestråling og en række kemiske stoffer. Opretholdelsen af et konstant kemisk miljø i cellen er altafgørende for at opretholde livet og bevare sundheden.
 
Inde i cellerne er der et stabilt basisk miljø med en pH-værdi, der ligger indenfor snævre grænser fra 7,35 – 7,50. Ved værdier ud over disse grænser kan proteiner og strukturer beskadiges og livsvigtige funktioner svækkes. Det kan føre til alvorligt funktionssvigt, der i yderste konsekvens kan medføre celledød.
 
Imidlertid har organismen tidligt i udviklingen dannet et system af overlevelses-mekanismer, der er i stand til at beskytte cellen mod beskadigelse. Disse består bl.a. af proteiner, de såkaldte "heat shock proteiner" (HSP), enzymer og mineraler. Med alderen indtræder mangler og cellens evne til at danne disse beskyttende stoffer reduceres.
 
Dette kan være noget af forklaringen på, at ældre organismer er sårbare for selv små belastninger. En stabil syre/base balance er derfor afgørende for bevarelsen af vitalitet og funktionsevne i alderdommen.
 
I min klinik ser jeg daglig patienter med sundhedsproblemer, der hovedsagelig skyldes ophobning af syre i organismen. Med fysisk inaktivitet og ændrede kostvaner øger risikoen for syreophobning.
 
Symptomer på forsuring
Hormoner, enzymer og biologiske reaktioner er meget følsomme for for­skydninger af surhedsgraden i det indre miljø. Syre er en cellegift, der favoriserer skadelige forharskningsprocesser, dannelsen af såkaldte frie iltradikaler. Ubehaget stiger med stigende syrebelastning. Som oftest kan man få et indtryk af kroppens syrebelastning, ved at måle urinens eller spyttets surhedsgrad (pH-værdi) om morgenen når man vågner.­ Man kan købe det nødvendige lakmuspapir på apoteket. Kroppen kan dog blive så forsuret, at nyrerne opgiver, og viser basisk reaktion. Den sikreste måde er derfor, at måle kroppens basiske reservekapacitet i cellerne (efter Jørgensens metode) i en blodprøve taget på tom mave om morgenen. Jeg har med denne enkle titreringsmetode fundet forklaring på flere "uforklarlige" sygdomstilstande vi ikke kunne fange på traditionel vis.
 
Syre/base balancen påvirker også humøret. Latter og godt humør øger den basiske kapacitet i kroppen. Ved forsuring er både kroppen og humøret surt. Spædbørns urin er basisk med en pH-værdi på 8! De voksnes urin er sur med et maksimum om morgenen. Surhedsgraden (pH-værdien) skal måles i urinen lige når vi står op. Ved fastekure ses der lave pH-værdier. Hjerte-, sukkersyge- og migrænepatienter er ofte syrebelastede.
 
Ønsker du at vide mere om Syre/base Balancen så klik dig ind her.