Fuldblodsanalyse

For at kunne finde mangler på de mineraler der er inde i cellerne (magnesium, kalium, jern, zink) kan vi i dag sende blodanalyser til udenlandske laboratorier. De er i stand til at analysere hele blodet, i modsætning til vore hjemlige sygehuslaboratorier, der kun kan analysere væsken cellerne svømmer rundt i (plasma eller serum-prøver). Derfor centrifugerer vi blodprøven inden vi sender den til sygehuset. Bundfaldet med cellerne smider vi ud, men det er ofte der de spændende mangler skjuler sig. 
Her analyseres også selen, calcium, kobber, mangan, molybdæn, kobolt og tungmetallerne bly, kadmium og kviksølv. Prøven tages efter 8 timers faste. Må gerne drikke to glas vand.