Velkommen til pensionerede Læge Flytlie's PrivatklinikDr. Flytlie

Godt helbred - god investering

 
Opfattelsen af sundhed og sygdom har ændret sig gennem tiderne. Historiske beretninger om onde ånder besættelse af kroppen som årsag til sygdom, får i dag de fleste til at trække på smilebåndet. På den anden side synes den tid snart forbi, hvor f.eks. forhøjet blodtryk alenes ordnes med en recept på blodtrykssænkende medicin.
Livsstilens betydning for sundheden trænger sig krafigt på.
 

KONSULTATION

Dr. Flytlie gennemgår din oplysningsseddel, tager blodanalyser og forklarer dig resultaterne. Du får en grundig kostvejledning og der bliver lagt et behandlingsprogram. Der er afsat én time til hver patient (1½ time i Aarhus), men vi lytter gerne til individuelle ønsker.
 

UNDERSØGELSESPROGRAM

Vi tilbyder bl.a. en grundig helbredsundersøgelse og om­fattende blodanalyser. Vi har apparatur og målein­strumenter, der sætter os i stand til at vurdere netop din sundhedstil­stand. Efter under­søgelsen vil dr. Flytlie forklare dig resultaterne. Du får udleveret et skriftligt materiale indeholdende alle data.

 

ALMINDELIG UNDERSØGELSE

Undersøgelse af hele kroppen, ultralyds­undersøgelse af det perifere kredsløb (forkalknings­grad), Blod- og urinunder­søgelser. Ved alle undersøgelser vurderes arvelige sygdomme, tidligere sygdomme, nuværende lidelse, tidligere og nuværende be­handling og livsstil. HELE UNDERSØGELSEN ER SMERTEFRI.